-tukisivusto
Unix/Shell-palveluiden
TNNet OY
sBNC:n asentaminen shell-tunnukselle
IRC-verkoissa käytettävän bouncerin käyttöönottaminen Shell-palvelussa on helppoa. Palvelin tukee kahta erillistä bouncer-ohjelmistoa: Psychoid BNC (psybnc) tai shroudBNC (sBNC). Tässä oppaassa tutustumme shroudBNC:n asentamiseen sekä käyttöönottamiseen.
Asennuksen aloittaminen

Bouncerin asentaminen tapahtuu kirjoitamalla shellin komentoriville "install-sbnc", ja seuraamalla ohjeita pääsee hyvinkin pitkälle. Alapuolella oleva mustalaatikko pitää sisällänsä esimerkin siitä, mitä shellissä tapahtuu kun "install-sbnc" -komento ajetaan:

tnnet@nikita ~ $ install-sbnc
Asennetaan shroudBNC (sBNC)
shroudBNC1.1 Revision: 371 $ - an object-oriented IRC bouncer
*** configuration generator
This utility will automatically generate a suitable configuration
for you once it has asked you some questions.
1. Which port should the bouncer listen on? [9000] 51241 2. What should the first user's name be? tnnet 3. Please enter a password for the first user: tp9we6Ax
Writing config... cronitetaan Luodaan croniscripti shroudBNC loader Loading shroudBNC from ./sbnc.so Wed Feb 13 04:02:56 2008 Log system initialized. shroudBNC1.1 Revision: 371 $ - an object-oriented IRC bouncer Wed Feb 13 04:02:56 2008 Created main listener. Wed Feb 13 04:02:56 2008 Starting main loop. Daemonizing... DONE tnnet 10332 0.0 0.0 4560 476 ? Ds 04:02 0:00 sbnc tnnet 10334 0.0 0.0 1688 480 pts/9 S+ 04:02 0:00 grep sbnc Mikäli edellisillä riveillä lukee jotakin tyyliin 32421 pts/2 S 0:00 sbnc , niin asennus on suoritettu onnistuneesti. Mikäli ei, niin suorita asennus uudelleen, ja valitse eri portti. Bouncerisi löytyy osoitteesta: nikita.tnnet.fi:51940 tnnet@nikita ~ $

Käydään yläpuolella oleva esimerkkiasennuksen valkoisella olevat kohdat läpi seikkakohtaisesti:

K: 1. Which port should the bouncer listen on? [9000] 51241
V: Ohjelmisto kysyy, missä portissa itse bounceri tulisi toimia. Tämä portti on vapaavalintainen, ja käyttäjän tulee itse keksiä siihen sopiva portti väliltä 1024-55000. Mikäli portti on käytössä, bounceri ei käynnisty. Tässä esimerkissä asetamme portin numeroksi '51241'.

K: 2. What should the first user's name be? tnnet
V: Ohjelmisto kysyy, mikä asetetaan bouncerin ensimmäisen/pääkäyttäjän käyttäjänimeksi. Tässä esimerkissä asetamme käyttäjänimeksi 'tnnet'.

K: 3. Please enter a password for the first user: tp9we6Ax
V: Ohjelmisto kysyy, mikä asetetaan bouncerin ensimmäisen/pääkäyttäjän salasanaksi. Tässä esimerkissä asetamme salasanaksi 'tp9we6Ax'

Tämän jälkeen itse bounceri on asennettuna vakioasetuksille kuntoon, ja mikäli portti oli vapaana, bounceri käynnistyy. Mikäli ei, pitää käyttäjän editoida ~/sbnc/sbnc.conf -tiedostoa niin kauan, kunnes vapaana oleva portti löytyy.

© 2013 TNNet Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän sivuston (sen sisällön, kuvien tai muun materiaalin kopioiminen)
on ehdottomasti kiellettyä ilman erillistä lupaa TNNet Oy:ltä.